อาการปวดข้อเข่าในผู้สูงวัย – สาเหตุ อาการ และวิธีการรักษา

การเจ็บปวดเข่าในผู้สูงอายุเป็นภาวะที่พบบ่อย ซึ่งส่งผลให้เกิดมีภาวะแทรกซ้อนหลายรูปแบบโดยที่อัตราการพิการอาจสูงถึง 25% ดังนั้นเรามาสำรวจสาเหตุที่เป็นสาเหตุของโรคนี้ อาการและวิธีการรักษากันเถอะ มาสนุกกับบทความด้านล่างนี้เถอะค่ะ

อาการปวดข้อเข่าในผู้สูงวัย

อาการเจ็บปวดเข่าในผู้สูงอายุ - อาการที่พบบ่อย

ข้อเข่าประกอบด้วย 3 กระดูก คือ กระดูกต้นขา กระดูกท้องเท้า และกระดูกสันหลังของขา ระหว่างพื้นผิวของกระดูกแต่ละอันมีหน้าผิวที่เรียบ และน้ำเจือสีขาว (น้ำเขียว) อยู่ในระหว่างช่วยให้ข้อเข่าเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่น

ในร่างกาย เข่าเป็นหนึ่งในข้อต่อที่ใช้งานบ่อยที่สุด นอกจากนี้ เข่ายังเป็นข้อต่อที่ต้องรับแรงกดมากจากน้ำหนักของร่างกายด้วย ดังนั้น เข่ามีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเพิ่มขึ้นวัย กระดูกเริ่มเสื่อมสภาพ ซึ่งทำให้เกิดการชำรุดของเนื้อเยื่อเช่นกระดูก นอกจากนี้ น้ำเขียวก็ไม่สร้างขึ้นมากนัก ทำให้ต่อสู้ของกระดูกที่มีความรู้สึกผิดปกติ เกิดการเสียหายและเคลื่อนไหวได้ยากขึ้น จากนั้นก็ทำให้เกิดอาการปวดเข่า

สภาวะปวดเข่าจะเพิ่มขึ้นตามอายุ ตามการศึกษาที่ผ่านมาในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปพบว่า ทุก 3 คนจะมี 1 คนที่ปวดเข่า องค์การอนามัยโลกยังประเมินว่าประชากรอายุกลางคน มีประมาณ 10% ที่ปวดเข่าจนเกิดผลกระทบต่อความสามารถในการทำงาน

อาการปวดเข่าในผู้สูงอายุหากไม่ถูกตรวจพบและรักษาทันทีอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอันตรายได้ รุนแรงจะเป็นการพัฒนาเป็นอาการปวดเข่าเรื้อรัง การเคลื่อนไหวลำบาก หากมีความรุนแรงกว่านั้นอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของข้อต่อ กล้ามเนื้อบวม หรือถึงแม้จะเสียชีวิต

ปวดเข่าในผู้สูงอายุเป็นสถานการณ์ที่พบได้บ่อย โดยมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 คนที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปจะมีอาการปวดเข่า
ปวดเข่าในผู้สูงอายุเป็นสถานการณ์ที่พบได้บ่อย โดยมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 คนที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปจะมีอาการปวดเข่า

สาเหตุของอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ

สาเหตุของอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุสามารถเกิดจากหลายสาเหตุต่าง ๆ โดยสาเหตุที่สำคัญคือกระบวนการเสื่อมสภาพของกระดูกเมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ โรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกเมื่อหรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของกระดูก รวมถึงการบาดเจ็บหรือแบบสมบูรณ์ของวิถีชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคปวดเข่าในผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น ทางเราจะแบ่งสาเหตุออกเป็นสองกลุ่มหลัก นั่นคือสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับโรคและสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรค แต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้

ข้อสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรค

 • บาดเจ็บหัวเข่า – บาดเจ็บที่หัวเข่าที่ผู้สูงอายุอาจพบเช่นแผลเหม็น, ขาดเส้นเอ็น, ฉีกกระดูกหรือกระทับกระดูก…เป็นผลจากการกระทบโดยตรงจากภายนอกที่ทำให้ข้อเข่าเสียหาย อาจหายได้แต่ในผู้สูงอายุจะทิ้งคำถามให้เหลือเฉพาะอาการปวดเจ็บหัวเข่า
 • น้ำหนักเกิน – เหมือนที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ ข้อต่อเข่าเป็นจุดที่ได้รับแรงกดจากน้ำหนักของร่างกายมากที่สุด ดังนั้น เมื่อน้ำหนักของร่างกายเพิ่มขึ้น แรงกดบนข้อต่อเข่าก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน สิ่งนี้อาจทำให้ข้อต่อเข่าเสียหายและเสี่ยงต่อการเกิดโรคข้อเข่าในผู้สูงอายุ
 • การกินอาหารที่ขาดสารอาหาร – โดยธรรมชาติร่างกายของผู้สูงอายุมีการดูดซึมอาหารที่น้อยกว่าเมื่อเป็นวัยหนุ่มสาว ดังนั้น เมื่อระบบการรับประทานอาหารไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดสารอาหารที่ดีต่อกระดูกเข่า เช่น แคลเซียมและโอเมก้า-3 จะทำให้ข้อต่อเข่าง่ายต่อการสึกกร่อนและเสื่อมทรายไปเรื่อย ๆ
 • ไม่ได้ออกกำลังกาย – การมีนิสัยขี้เกียจที่จะออกกำลังกายอาจทำให้ข้อเข่าขาดความยืดหยุ่นและเกิดกระบวนการเสื่อมสภาพอย่างเร่งรีบ สถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการปวดและความเสื่อมสภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวเข่า
 • การดำเนินชีวิตและทำงานที่ไม่เหมาะสม – การยกของหนักอย่างต่อเนื่อง, การนั่งทำงานในท่าไม่ถูกต้อง เป็นต้น เป็นนิสัยที่ไม่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวันที่มีผลกระทบทางลบต่อเข่า ทำให้เกิดอาการปวดเข่า
 • การใช้สารกระตุ้นบ่อยครั้ง – การสูบบุหรี่,การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดเข่าในผู้สูงวัย
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ – ในช่วงเวลาที่เปลี่ยนฤดูกาลในปี โดยเฉพาะเมื่ออากาศเย็นขึ้น ข้อต่อ (โดยเฉพาะเข่า) มักจะเจ็บปวดซึ่งส่งผลให้เกิดอาการปวดเข่าในผู้สูงวัย

สาเหตุทางแพทย์

การสลายลงของข้อเข่าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุ
การสลายลงของข้อเข่าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุ
 • การเสื่อมสภาพข้อเข่า- การเสื่อมสภาพข้อเข่าเกิดขึ้นจากกระบวนการเฉพาะตัวของการเสื่อมสภาพธรรมชาติของร่างกาย อายุที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดการกัดกร่อนกระดูกเซลล์แผ่นเส้นใยร่วน น้ำมันสะสมในข้อเข่าลดลง และส่วนของกระดูกใต้เยื่อเยียนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกิดเป็นหนามกระดูก หนามกระดูกเหล่านี้จะกดอัดหรือกดต่อต้านเส้นประสาททำให้เกิดอาการปวดเจ็บสำหรับผู้ป่วย ดังนั้นการเสื่อมสภาพข้อเข่าถือเป็นสาเหตุหลักที่เกิดอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ
 • ข้อเข่าอักเสบเรื้อรัง- การอักเสบข้อเข่าเรื้อรังเกิดขึ้นเนื่องจากการโจมตีของระบบภูมิคุ้มกันต่อระบบข้อต่อในร่างกาย ซึ่งรวมถึงข้อเข่าด้วย สภาวะนี้ทำให้น้ำเลนข้อและส่วนล่างของกระดูกเข่าถูกทำลาย และส่งผลให้เกิดอาการปวดข้อเข่า ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันที สภาวะนี้ยังสามารถทำให้เกิดการติดข้อได้
 • อักเสบถุงเหลือง- ถุงเหลืองเป็นถุงเล็กที่มีน้ำเหลืองอยู่ภายในเป็นผลมาจากการทำหน้าที่เป็นฟองรองรับบริเวณกระดูก เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อที่อยู่ใกล้เคียงของข้อ เพื่อช่วยให้การเคลื่อนไหวของมนุษย์สะดวกสบาย อักเสบถุงเหลืองเกิดขึ้นเมื่อถุงเหลืองเหล่านี้ถูกบวม ติดเชื้อ ทำให้เกิดอาการปวดและข้อแข็ง
 • อักเสบเส้นเอ็นเหนียว- เส้นเอ็นเหนียวมีโครงสร้างเป็นเส้นใยที่แข็งแรงและยืดหยุ่น เชื่อมระหว่างกระดูกขาหน้าและกระดูกขาหลังเพื่อให้หมุนเข่าได้ หากเส้นเอ็นเหนียวนี้อักเสบจะทำให้เกิดอาการบวมและปวดเจ็บที่เข่า
 • เกาท์ – เกาท์เป็นสภาวะสะสมกรดยูริกเพิ่มขึ้นในเลือดและข้อกระดูก การบีบตัวของเส้นประสาท ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้ อาการที่ชัดเจนที่สุดของผู้ป่วยเกาท์คือการบวมและปวดเจ็บของข้อเท้า นอกจากข้อเท้าแล้ว บางข้ออื่นบนร่างกายยังได้รับผลกระทบ เช่น เข่า ซึ่งทำให้เกิดอาการปวดเจ็บที่เข่าของผู้สูงอายุ

การรับรู้อาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ

ในผู้สูงอายุที่ปวดเข่า อาการที่ชัดเจนที่สุดคืออาการปวดเข่าที่เกิดขึ้นบ่อยๆ อย่างไรก็ตาม อาการปวดจะแสดงความหลากหลายขึ้นตามสาเหตุและความรุนแรงของโรค ร่วมกับอาการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นด้วย

อาการปวดเข่าที่อยู่ระหว่างเบาและรุนแรงเป็นอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วย

โดยเฉพาะเช่นนั้นอาการปวดเข่ารวมถึง

 • อาการปวดเจ็บของข้อเข่า – อาการปวดเจ็บในข้อเข่าเริ่มต้นด้วยความเจ็บปวดระดับเบา จากนั้นความเจ็บจะเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ป่วยทำกิจกรรมเช่นเดินเคลื่อน กดตัวตื้นข้อเข่า ขึ้นลงบันได และมีอาการที่ลดลงเมื่อผู้ป่วยพักผ่อน อาการปวดเจ็บอาจเกิดขึ้นที่ข้อเข่าเดียวหรือทั้งสองข้อ และอาจกระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
 • การบวมแดง – อาการบวมแดงบริเวณผิวหนังรอบข้อเข่าสามารถรับรู้ได้ง่ายด้วยตาเปล่า โดยเมื่อสัมผัสด้วยมือจะรู้สึกว่าผิวหนังในบริเวณนี้อุ่นกว่าบริเวณผิวหนังที่อื่นๆ รอบข้าง
 • ความตึงและข้อติด – อาการความตึงและข้อติดจะเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่ในช่วงเช้าทำให้ผู้ป่วยลำบากในการเหยียดตรงขา โดยปกติอาการจะคงอยู่ประมาณ 30 นาทีแล้วลดลงทีละน้อยจนผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ
 • ชา – การพัฒนาหนามกระดูกที่ข้อเข่าอาจกดแน่นลงบนเส้นประสาท ทำให้เกิดอาการชาในบริเวณนั้น
 • เสียงหัวเข่า – ในผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อเข่า เนื้อเยื่อเซลล์ต่อมร้อนและเสื่อมสภาพ ดังนั้นเมื่อกล้ามเนื้อข้อสัมผัสกันจะทำให้เกิดเสียงเหมือนก้อนแก้วหรือหินละเอียด ลอกลืมในข้อเข่าโดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยขึ้นบันได
 • การสิ้นเปลืองข้อต่อ – ภาวะที่เกิดจากการปวดข้อเข่าและบวมอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้รูปร่างของข้อเข่าเปลี่ยนไป และอาจเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งปกติไปอีกด้านหนึ่ง
 • อาการเสริมอื่น ๆ – นอกจากอาการที่เป็นลักษณะและเฉพาะที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บางกรณีผู้ป่วยอาจพบอาการเสริมเพิ่มเติม เช่น – ผิวหนังบริเวณเท้าและขาอ่อนเปรี้ยว มีสีซีดหรือมีลักษณะฟ้ามัว เบาหวาน รู้สึกหนาว และสังเกตเห็นเส้นเลือดปรากฏขึ้น เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย อาจมีไข้ หรือคลื่นไส้

วิธีการรักษาอาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ

การรักษาอาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุเป็นกระบวนการที่ต้องการความทุ่มเทในระยะเวลายาวนานจากผู้ป่วยเอง

มีหลายวิธีที่ช่วยปรับปรุงอาการของโรคได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพและระดับของโรคของแต่ละบุคคล คุณสามารถใช้วิธีการเดียวหรือผสมผสานหลายวิธีเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด

ด้านล่างนี้คือวิธีการรักษาอาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพที่คุณสามารถอ้างอิงได้, ซึ่งประกอบด้วย

การรักษาโดยใช้ยา

การใช้ยามักช่วยลดอาการปวดอย่างรวดเร็วและช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้น ดังนั้นเป็นวิธีที่ผู้คนมักให้ความสำคัญมากที่สุดในการรักษาอาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุ

ยาที่ใช้ในการรักษาอาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

 • กลุ่มยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่ง- ยาแก้ปวด Paracetamol Tylenol ยาต้านการอักเสบ NSAID Ibuprofen…
 • กลุ่มยาที่ต้องใช้ใบสั่ง – ยาต้านการอักเสบ Steroid Corticoid; ยาต้านการอักเสบเลือกทำลาย COX-2; Glucosamin sulfat. ยาเหล่านี้ช่วยลดอาการปวดบริเวณอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการอักเสบทั่วไป
 • กลุ่มยาฉีดในข้อต่อ – การฉีด Corticosteroids, การฉีด Axit hyaluronic, การฉีดเซรั่มโปรตีนในเม็ดเลือดแดง

หมายเหตุ – การใช้ยาเป็นเพียงวิธีช่วยลดอาการปวดในบริเวณเท่านั้นและไม่ใช่การรักษาสาเหตุเชิงรากของโรค นอกจากนี้ ยาทางการแพทย์มีความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับตับไตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ ดังนั้นผู้ป่วยไม่ควรใช้ยาเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องได้รับคำแนะนำและปฏิบัติตามคำสั่งจากแพทย์

การแก้ไขปัญหาการปวดข้อเข่าที่บ้าน

มาตรการแก้ไขปัญหาการปวดข้อเข่าที่บ้านมักถูกใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเริ่มเป็นเพิ่งๆ และอยู่ในระยะเบาบาง ผู้ป่วยสามารถรักษามาตรการเหล่านี้ได้ในระยะเวลายาวนาน สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงสุขภาพกระดูกเข่าในระยะยาว แต่ยังช่วยส่งเสริมสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วยให้ดีขึ้น

มาตรการแก้ไขที่บ้านรวมถึง

 • ปรับเปลี่ยนระบบการกินให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ – เพิ่มสารอาหารที่มีประโยชน์สำหรับข้อต่อลงในเมนูอาหารประจำวัน เช่นวิตามินดี, แคลเซียม, วิตามินซี, วิตามินเค ซึ่งมีมากในผักสีเขียวเช่นผักกาดหอมและผักชนิดอื่น นอกจากนี้ผู้ป่วยยังควรจำกัดการบริโภคอาหารที่มีน้ำมันเยอะ อาหารเผ็ดและสารกระตุ้นเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่
 • การพักผ่อนอย่างเหมาะสม – อาการปวดข้อเข่าจะลดลงเมื่อคุณได้พักผ่อนอย่างเหมาะสม สิ่งนี้จะช่วยให้เนื้อเยื่อที่อยู่ในข้อต่อได้รับการผ่อนคลายและฟื้นตัวหลังจากเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การพักผ่อนไม่ได้หมายความว่าต้องนอนหรือนั่งนิ่งๆ ในระยะเวลานาน เพราะสามารถทำให้ข้อต่อติดและทำให้อาการเลี้ยงล้นเกินไปได้
 • ออกกำลังกายด้วยการฝึกซ้อมที่เหมาะสมสำหรับข้อเข่า – ฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอด้วยการทำกิจกรรมที่เบาๆ เหมาะกับสภาวะที่เจ็บปวด เช่นเดินเร็วหรือวิ่งเบาๆ การฝึกสติ โยคะ เพื่อช่วยให้ข้อเข่ามีความยืดหยุ่น และลดอาการปวด
 • การประคบหนาว – การประคบหนาวมีประโยชน์ในการบรรเทาอาการปวดอย่างรวดเร็วพร้อมกับลดการบวมอักเสบ มีความเหมาะสมสำหรับอาการปวดที่เกิดจากการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่ออ่อนโยน วิธีการดำเนินการง่ายมากคุณเพียงแค่ใส่น้ำแข็งใส่ผ้าสะอาดแล้วนำไปประคบบริเวณที่เจ็บปวดเป็นเวลา 15-20 นาที หรือจนกว่าอาการปวดจะบรรเทาลง
 • การใช้อุปกรณ์สนับสนุนเข่า – ผู้ป่วยสามารถใช้อุปกรณ์บางชนิดเช่นเครื่องครอบเข่าที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อปรับใช้และลดแรงกดทับบนข้อเข่าในระหว่างการเคลื่อนไหว

กายภาพบำบัด

การกายภาพบำบัดเป็นวิธีการใช้ส่วนประกอบทางกายภาพ เช่น กลไก ความร้อน ไฟฟ้า คลื่น elektromagnetic… เพื่อผลักดันการฟื้นฟูข้อเข่าที่เสียหาย เพื่อลดอาการปวดเจ็บ และเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย

วิธีการกายภาพบำบัดบางวิธีที่แพทย์ใช้บ่อย รวมถึงเลเซอร์ คลื่นความถี่สูง การกระจายไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า… ผู้ป่วยสามารถรวมการกายภาพบำบัดกับการแก้ปัญหาที่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดเวลาในการฟื้นฟูจากโรค

การผ่าตัดเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันของข้อเข่า

การผ่าตัดเป็นวิธีที่ใช้เมื่อเกิดอาการปวดข้อเข่ารุนแรงหรือเมื่อสภาวะที่ป่วยไม่ตอบสนองต่อวิธีการรักษาอื่น ๆ

ในกรณีนี้แพทย์จะพิจารณาความรุนแรงของโรคเพื่อเลือกใช้วิธีการผ่าตัดที่เหมาะสม ซึ่งอาจประกอบไปด้วย

 • การผ่าตัดด้วยการใช้งานกล้องอนามัยเพื่อแก้ไขความเสียหายภายในข้อเข่า
 • การผ่าตัดปรับรูปร่างข้อเข่า
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าบางส่วนหรือการเปลี่ยนข้อเข่าทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยควรระมัดระวังว่าการผ่าตัดไม่ใช่วิธีการรักษาอาการปวดเข่าสำหรับผู้สูงอายุในระยะยาว อาการอาจกลับมาซ้ำได้หากไม่รักษาอาหารและการออกกำลังกายอย่างรอบคอบ

นอกจากนี้ การผ่าตัดเพื่อรักษาอาการปวดเข่ามีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากการใช้เทคนิคที่ซับซ้อน

การช่วยเหลือลดอาการปวดและอักเสบของข้อเข่าในผู้สูงอายุ

นมถั่ว Ovisure Gold เป็นผลิตภัณฑ์ที่แนะนำให้ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก

นอกจากการใช้ยาเพื่อรักษาโรค การทำกายภาพบำบัด ระบบอาหารที่เหมาะสม และการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ผู้ป่วยเพิ่มเติมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการรักษาอาการปวดข้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ในนั้น นมถั่ว Ovisure Gold เป็นผลิตภัณฑ์ที่แทนแท้และได้รับความไว้วางใจจากผู้คนหลายคน

สรุป – อาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุเป็นสถานการณ์ที่พบบ่อย สาเหตุของอาการนี้สามารถมาจากหลายสาเหตุที่แตกต่างกัน โดยที่สาเหตุที่พบมากที่สุดคือการเสื่อมของข้อตามเวลาหรือเป็นผลจากอาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อต่อ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด การปวดและอักเสบของข้อเข่าจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและกีดขวางการเพลิดเพลินในชีวิตประจำวัน ดังนั้นเมื่อพบอาการนี้ คุณไม่ควรทนต่อมันแต่ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาให้ทันเวลา หากมีคำถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์ได้ที่ 0823576882 เพื่อรับคำแนะนำเฉพาะเจาะจง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *