Active Health 360 มีวิธีการชำระเงิน 1 วิธีดังนี้ :

  1. รับสินค้าและชำระเงิน (COD) ทั่วประเทศ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและให้ข้อมูลที่ครบถ้วนให้กับร้านค้า หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ ร้านค้าจะส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของลูกค้า ลูกค้าจะชำระเงินโดยตรงให้พนักงานจัดส่ง และทำการเซ็นเพื่อยืนยันการชำระเงิน.