1. วิธีการใช้เว็บไซต์
 
คุณสามารถเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อดูสินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถติดต่อกับฮอตไลน์ 0823576882 ของเราเพื่อรับการสนับสนุนและคำปรึกษาเพิ่มเติม
 
2. ความคิดเห็นจากลูกค้า
 
เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์และความเห็นวิจารณ์จากลูกค้าเป็นทรัพย์สินของเรา หากเราพบข้อมูลที่ไม่เป็นจริง เราจะปิดบัญชีของคุณทันที
 
3. การยอมรับคำสั่งซื้อและราคา
 
เรามีสิทธิ์ปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านเพื่อเหตุผลใด ๆ ในเวลาใด ๆ เราอาจสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อ
 
เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลราคาที่ถูกต้องที่สุดแก่ผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นในบางครั้ง เช่น ราคาสินค้าไม่แสดงอย่างถูกต้องบนเว็บไซต์หรือราคาผิด ขึ้นอยู่กับกรณีแต่ละครั้ง เราจะติดต่อคำแนะนำหรือแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นสำหรับท่าน เรายังมีสิทธิ์ปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ถ้าคำสั่งซื้อนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันหรือหลังจากที่ได้พูดคุยและได้รับการยินยอมจากผู้สั่งซื้อ
 
4. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
 
คุณจะไม่ใช้โปรแกรม, เครื่องมือหรือวิธีอื่นใดที่จะแทรกแทรงในระบบหรือทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูล และเว็บไซต์ของเรามีการห้ามการเผยแพร่, ส่งข้อมูลหรือสนับสนุนการแทรกแทรง, ทำลายหรือทำการเข้าถึงข้อมูลของระบบ บุคคลหรือองค์กรที่ละเมิดจะถูกขัดขวางสิทธิ์ทั้งหมด รวมถึงการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหากจำเป็น
 
ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมจะถูกปกป้องแต่ในกรณีที่หน่วยงานกฎหมายต้องการ เราจะต้องให้ข้อมูลนี้กับหน่วยงานกฎหมาย
 
5. การชำระเงินที่ปลอดภัยและสะดวกที่ activehealth360.com
 
ลูกค้าทุกท่านที่ทำธุรกรรมที่ activehealth360.com จะได้รับการสนับสนุนวิธีการชำระเงินที่ปลอดภัยและสะดวก
 
– รับสินค้าและชำระเงิน (COD) ทั่วประเทศ.
 
6. การทำธุรกรรมที่ activehealth360.com
 
ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าที่ activehealth360.com ต้องทำการสั่งซื้อและรับสินค้าตามลำดับดังต่อไปนี้:
 
ขั้นตอนที่ 1: ลูกค้าสั่งซื้อ; ให้ข้อมูลครบถ้วน, ยืนยัน
 
ขั้นตอนที่ 2: activehealth360.com ยืนยันคำสั่งซื้อ;
 
ขั้นตอนที่ 3: activehealth360.com ยืนยันข้อมูลของลูกค้า (โทรศัพท์, ข้อความ, อีเมล);
 
ขั้นตอนที่ 4: activehealth360.com ส่งสินค้า;
 
ขั้นตอนที่ 5: ลูกค้ารับสินค้าและชำระเงิน;
 
7. การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกธุรกรรมที่ activehealth360.com
 
ในทุกกรณี, ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกธุรกรรมถ้าได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้:
 
แจ้ง activehealth360.com เกี่ยวกับการยกเลิกธุรกรรมผ่านทางโทรศัพท์เฮตไลน์ 0823576882
 
คืนสินค้าที่ได้รับแต่ยังไม่ได้ใช้หรือรับประโยชน์ใด ๆ จากสินค้านั้น (ตามระเบียบข้อกำหนดเกี่ยวกับการคืนสินค้าที่ http://activehealth360.com/return/)
 
8. การแก้ไขข้อพิพาท
 
ทุกการโต้แย้ง, การร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ activehealth360.com หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะได้รับการแก้ไขโดยวิธีการต่อรอง, ประนีประนอม