I. นโยบายการเปลี่ยนสินค้า
 
สถานการณ์ที่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้า:
 
สินค้าที่ซื้อเสีย:
โปรดตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะชำระเงิน ในกรณีที่สินค้าเสียหายในระหว่างการขนส่ง โปรดปฏิเสธและส่งสินค้ากลับให้เรา
 
สินค้าไม่ตรงกับที่ลูกค้าสั่ง:
สำหรับสินค้าที่สั่งตามความต้องการของลูกค้า โปรดตรวจสอบสินค้าอย่างรอบคอบเมื่อสินค้าถึง ถ้าสินค้าถูกต้องโปรดรับ ถ้าผิดโปรดปฏิเสธ
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า:
เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการเปลี่ยนและคืนสินค้า:
ภายใน 01 วันนับจากการรับสินค้าและต้องติดต่อโทรศัพท์ถึงเราที่หมายเลขที่สั่งซื้อเพื่อยืนยันการเปลี่ยนและคืนสินค้า
 
สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนต้องอยู่ในสภาพดี ยังไม่ได้ใช้ ไม่ถูกบิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
 
* ขั้นตอนการเปลี่ยนและคืนสินค้า:
 
สำหรับสินค้าที่ยังไม่ได้ส่ง:
ลูกค้าสามารถโทรสายด่วนที่ลูกค้าโทรมาสั่งเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนสินค้า
 
สำหรับสินค้าที่ได้ส่งแล้ว:
 
สำหรับสินค้าที่เสีย:
เมื่อได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าจะตรวจสอบว่าสินค้าตรงตามที่สั่งซื้อหรือไม่ และตรวจสอบว่าสินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่
 
หากตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าเสียหายจากผู้จัดหา ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้า
 
Active Health 360 จะรับผิดชอบค่าขนส่งสำหรับสินค้าที่เสียหาย หรือสินค้าที่ไม่ตรงตามความต้องการ
 
II. นโยบายการคืนเงิน
 
กรณีที่สามารถคืนเงินได้
นโยบายการคืนเงิน 100% ให้กับลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้:
 
สินค้ามีปัญหา สินค้าเสียที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิตหรือในกระบวนการขนส่ง. (ไม่รวมสินค้าที่ลูกค้าขนส่งด้วยตนเอง.)
 
สินค้าไม่ตรงตามข้อกำหนดสินค้าตามที่ลูกค้าร้องขอ.
 
ระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้
ภายใน 5 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า. หลังจากช่วงเวลานี้ Active Health 360 จะไม่ดำเนินการเรื่องการเครียดคืนสินค้าและการคืนเงิน. ลูกค้าควรตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดก่อนที่จะรับสินค้า.
 
ระยะเวลาในการดำเนินการคืนเงินอยู่ในระยะหนึ่งสัปดาห์นับจากวันที่ปัญหาเกิดขึ้น.
 
ที่อยู่สำหรับคืนสินค้า: จตุจักรพลาซ่า, ซอย 8, Chatuchak, Bangkok 10900
 
หมายเลขโทรศัพท์: 0823576882
 
อีเมล: activehealth360.com@gmail.com